Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (Βαγενάς) της εντός της http://www.vagenas.eu τομέα σέβεται τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που επισκέπτονται το δικτυακό μας τόπο. Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To ηλεκτρονικό κατάστημα δεν χρησιμοποιεί cookies ή άλλα συστήματα ή βάσεις δεδομένων, προκειμένου να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες του Internet. Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, τηρεί αρχεία όταν συνδέεστε για να βελτιωθεί το site μας, για την παροχή καλύτερης πληροφόρησης στο μέλλον και για να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τους πόρους μας με σύνεση. Αυτά τα αρχεία μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του χρήστη ή του συστήματος ονομάτων τομέα, τον τύπο του υπολογιστή, έκδοση προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τα ονόματα των αρχείων που ζητήθηκαν και τη σελίδα αναφοράς.

Οι κορμοί δεν αναγράφουν το όνομα χρήστη ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αιτήσεις του χρήστη, θα μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες το email ή ταχυδρομική διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες ή αν η αγορά γίνεται τότε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή την ταχυδρομική διεύθυνση που είναι υποχρεωτικά πεδία. Και στις δύο περιπτώσεις οι πληροφορίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διανέμει ή πωλεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

Disclaimer:

Το http://store.vagenas.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site με την πάροδο του χρόνου, χωρίς προειδοποίηση. Οι δυνατότητες αυτού του τόπου και οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση για την απόδοση, την ακρίβεια, την πληρότητα, την εμπορευσιμότητα, την καλή και ικανή υπηρεσία ή την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, και ο χρήστης αυτών των πληροφοριών συμφωνεί να παραιτηθεί από οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις.

Αυτό το site μπορεί να περιέχει δεσμούς υπερκειμένου σε άλλες ιστοσελίδες ή / και των θυγατρικών εκτός της http://store.vagenas.eu τομέα, η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη από αυτό το site. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο σύνδεσμο υπερκειμένου ή / και την τοποθεσία (ες) περιεχόμενο.

Ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προσπαθήσει να εξακριβώσει κατά πόσο πρέπει και η αξιοπιστία των εν λόγω τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό ή / και τη χρήση της πιστωτικής κάρτας ή άλλη συσκευή, οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση των χώρων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σ' αυτό είναι στην μοναδική ευχέρεια του χρήστη.

Με τη διαδικασία για την πρόσβαση ή / και τη χρήση αυτού του site ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τη χρησιμοποίηση αυτή αποφασίζει και παραιτείται από κάθε και όλες τις υποχρεώσεις και απώλειες που μπορεί να προκύψουν από ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο συνδεμένη με την πρόσβαση του χρήστη ή τη χρήση τους.